Skip to content
August 16, 2010 / TheBosoms

To adult visitors

Een brief aan de lezer:

Geachte 18+ lezer,

al moet deze ‘heer’ van stand toegeven dat de webstek die u thans aanschouwt vol staat met krachttermen als “tepel”, “borsten” en “transseksueel”, toch wil ik u graag op de boezem… eh… ‘t hart drukken dat dit geenszins beduidt dat we hier met een sekssite van doen hebben.
Het is alhier nu juist de bedoeling om élke assocatie bij vrouwelijke welving te ontdoen van het standaard memmen-gedachtegoed.
De borst an sich maakt immers niet De Vrouw. Neen. Het gaat om het denkraam, de synaptische trilling zo u wilt.
Indien u via Google op deze site terecht bent gekomen en er geen snars meer van begrijpt, raadt ik u aan naar de uitleg bladzijde te kijken die alles in historisch perspectief plaatst, en die, ook bij de onklaarste garnaal, een licht zal doen ontbranden.

~

A letter to the reader:

Dear adult reader,

I, as a gentleman, must admit that the webwindow you are presently gazing at is seething with expressions such as “nipple”, “breasts” and “transsexual” , nevertheless I want you to know from the bosom… er… from the bottom of my heart that this by no means signals this is a sex site.
It is specifically my intention to strip any female convexity of the standard hooters-discourse.
The udder itself obviously does not make The Woman. No indeed. This identity concerns the brainframe, a matter of synaptic vibration if you want.
If you have come here by means of Google and if you cannot fathom any of this, I refer you to the explanation page at which everything is placed in historical perspective, and which will, even for the most pribbling impertinent shrimp, make em’ see the light.

Advertisements

3 Comments

Leave a Comment
 1. vreer / Aug 16 2010 16:54

  Ik vind ook wel wat te zeggen voor loslopende snorren. Eigenlijk. Met uw welnemen.

  • Ontboezemingen / Aug 16 2010 17:13

   Hm… dat brengt ons op een idee… een request pagina…

 2. J.A. Brown / Aug 30 2010 20:03

  Hahahaha, lopende snorren. Dat is al een keer gedaan in, de webcomic Girls With Slingshots. Maar die snor was van een cactus, niet van een mens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: